Kontakt
    The clean solution

    Ugostiteljska mašina za pranje sudova M-iClean U

    Nova serija ugradnih mašina M-iClean U postavlja nove standarde kada su u pitanju brzina, smanjenje količine pare i rezultati sušenja. Pri daljem razvoju mašine, naši inženjeri su se posebno koncentrisali na sledeće tri tačke: rekuperaciju toplote (novo: ComfortAir), uređaj za reverznu osmozu (modul GiO) i opciju „Private Label” na displeju. Rezultat: Nova ugostiteljska mašina za pranje sudova M-iClean U ima jedinstvene karakteristike koje menjaju tržište, a korisna je za sve grupe korisnika.
    MEIKO - The clean solution

    *Svi podaci su navedeni kao maksimalne vrednosti i odnose se na uštede u slučaju korišćenja rekuperacije toplote ComfortAir.