Kontakt
  The clean solution

  Postrojenje za pranje kolica za posluživanje

  Sa MEIKO-om letite sigurno

  Higijena - welcome on board

  Za uspešno poletanje sve iza kulisa mora besprekorno da funkcioniše. Brzo, pouzdano, efikasno i na najmanjem prostoru - svaki minut "na zemlji" košta puno novca. Kompletni HACCP koncepti su obavezni, jer nedostatak higijene u kabini aviona predstavlja ogroman rizik po zdravlje. Posebno u fokusu: kolica za posluživanje, sa kojih se poslužuje posuđe i hrana putnicima. Ovde nastupa MEIKO. Decenijska ekspertiza na velikim aerodromima u celom svetu, u medicinskoj tehnici i u oblasti kolektivnog pripremanja hrane garantuju za know how, u koji možete da se pouzdate - i to svakog dana. MEIKO vam želi prijatan let.

  CC Insight

  Svi relevantni sistemski podaci, funkcije i radni procesi memorišu se i prikazuju preko integrisanog KMM komunikacionog modula. Vrši se analiza i dijagnoza pogonskih stanja, koja mogu po potrebi i bez problema da se menjaju na računaru.

  Centralno

  Svim procesima čišćenja može da se upravlja centralno preko monitora osetljivog na dodir.

  Lako za korišćenje

  Prikazuju se samo elementi menija, potrebni za određeni radni korak, dok su irelevantne informacije isključene.

  Snažno

  Lica sa odgovarajućim ovlašćenjem mogu jednostavno da upravljaju funkcijama i da ih sistematski optimizuju.

  Dopunjujuće

  Po potrebi mogu da se pozovu detaljne dopunske informacije (uputstvo za rad, lista rezervnih delova, kontaktni podaci itd.) preko ekrana osetljivog na dodir velike rezolucije.

  Online

  Pristup svim postrojenjima moguć je i preko interneta pomoću aplikacije CC-Insight ili preko CC modula podataka na ručnom uređaju.