Kontakt
  The clean solution

  AZP 80 – odlaganje ostataka pripremljene hrane

  Higijensko i povoljno postrojenje za ostatke pripremljene hrane za ugostiteljstvo

  Gde sa ostacima pripremljene hrane?

  U mnogim ugostiteljskim preduzećima i velikim kuhinjama se i danas radi po konvencionalnim metodama za uklanjanje ostataka. To znači da se nastali otpad od čišćenja povrća i ljuštenja kao i ostaci pripremljene hrane sakupljaju u kante na nehigijenski način. Pored toga, otpad često dugo ostaje u kuhinjskoj zoni u kontejnerima za otpad.

   

  Savremeno rešenje za higijenski neproblematične ostatke pripremljene hrane

  Uzorna tehnika za odlaganje ostataka pripremljene hrane u ugostiteljstvu sa MEIKO AZP 80, jednostavno rukovanje i savršena pouzdanost pomažu i Vama da se nosite sa problemima kao npr. pojava neprijatnih mirisa prilikom skladištenja otpada ili suviše vlažnog otpada, koji ne prihvata uređaj za odlaganje.

   

  Upit za termin za savetovanje

  Funkcionalnost u koju možete da se pouzdate

  Ostaci hrane se preko kanala za pranje dovode do mehanizma za usitnjavanje. Usitnjavanje ostataka pripremljene hrane se vrši u horizontalno postavljenom mehanizmu za usitnjavanje, koji se sastoji od rotirajućeg diska za mlevenje sa zupcima za mlevenje i rezanje od volfram karbida sa prstenastim sitom, kućištem pumpe i motorom. Zidove mehanizma za usitnjavanje čini prstenasto sito. Integrisana krilca pumpe stvaraju efekat ciklona, koji garantuje transport usitnjenih ostataka do separatora čvrstih materija. Odvodnjavanje ostataka pripremljene hrane vrši se u separatoru čvrstih materija. Moguće je smanjenje obima do 85 %, po pravilu oko 70 %. Postrojenje za ostatke pripremljene hrane opremljeno je sistemom za naknadno pranje radi pouzdanog samočišćenja.

   

  Mehanizam za usitnjavanje

  Mehanizam za usitnjavanje sa zupcima za rezanje od volfram karbida usitnjava sve ostatke pripremljene hrane. U situ, koje se ispod toga nalazi, prikupljaju se naslage i metalni delovi.

   

  Sistem za pranje

  Sistem za pranje smešten na sva četiri ćoška brine se o intenzivnom pranju u određenim intervalima, a time i o čistoći cilindarskog sita sa svih strana.

   

  Krilna vrata

  Otvorena, krilna vrata izolovana dvostrukim zidovima, garantuju nesmetani prilaz tehnici po čitavoj dužini postrojenja.

   

  Cilindarsko sito

  Jednostavnim potezima cilindarsko sito sa pužnim vretenom može da se izvuče, očisti i ponovo postavi.