Kontakt
  The clean solution

  Sveobuhvatna čista rešenja za ljude, prirodu i životnu sredinu

  Profesionalno pranje, čišćenje i dezinfekcija - to je naš element. Za nas je pri tome važan pogled na celinu: na ljude, prirodu i životnu okolinu. Čisto je, po našem shvatanju, rešenje samo kada nudi odlučujuću dodatnu vrednost. Takođe, čisto i oprano posuđe bez primesa, s jedne strane, ali i čisti i pošteni poslovni odnosi s druge strane, u kombinaciji sa ekološkom odgovornošću i visokom troškovnom efikasnošću i sigurnošću.

   

  Naše vrednosti

  MEIKO vrednosni točak ilustruje naš pristup: možete ga okretati i okretati - i samo kada su ekologija i ekonomija, tradicija i inovacije, pravičnost i napredak harmonično ujedinjeni, cela stvar je zaista okrugla.