Kontakt
    The clean solution

    Vakuum sistemi

    Talas vode

    U kantama i buradima - ovako se još uvek često sakuplja kuhinjski otpad i otpad od pripremljene hrane. Pri tome bi ekonomično i higijensko rešenje bilo vrlo jednostavno i to bez transporta punih buradi kroz kuhinju. MEIKO nudi bezbrojna rešenja po meri, za prikupljanje i obradu ostataka hrane i kuhinjskog otpada. Automatski u zatvorenom sistemu, garantovano i za Vašu organizaciju kuhinje - pitajte nas.