Kontakt
  The clean solution

  Korporativne smernice

  Inovativni proizvodi za svetsko tržište

  Naša zahtev je da budemo svetski lider kada je u pitanju profesionalna tehnika pranja kao i uređaji za čišćenje i dezinfekciju. Naši proizvodi pružaju našim kupcima širom sveta najbolje rezultate čišćenja uz visoku efikasnost. U fokusu našeg delovanja je najveće moguće zadovoljstvo kupaca.

  Mi smo pokretači inovacija sa ciljem da zadovoljimo sve veće zahteve naših kupaca i nas samih. Istovremeno, uvek vodimo računa o svim zahtevima širom sveta koji se odnose na smernice, zakone i standarde. Smatramo da su bolji uslovi za kupce i usaglašenost u direktnoj vezi.

  Orijentacija na vrednosti i partnerstvo

  Identifikovali smo brojne vrednosti kao važne i postavili ih kao obavezne za sve naše poslovne aktivnosti. Kao deo ove orijentacije na vrednosti, mi smo u partnerstvu sa našim kupcima, dobavljačima i zaposlenima širom sveta. Prepoznajemo i poštujemo njihove kulturne veze i sve ih dočekujemo sa potpuno istim poštovanjem i načelima inspirisanim humanizmom. Takođe, na isti način, širom sveta negujemo odnose sa javnim administracijama i zainteresovanom javnošću.

   

  Održivost

  Kao vrednosno orijentisana kompanija, posvećeni smo principima održivosti. Ovi ciljevi su posebno usmereni na očuvanje resursa, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.
  Održivost uključuje i sve odluke kojima smo dosledno preobražavali našu kompaniju i pripremali za dugoročni uspeh. Pri tome ostvarujemo cilj fondacije Oskar i Rosel Meier kao vlasnika naše kompanije.

   

  Zaštita na radu i zdravstvena zaštita

  Naši zaposleni su naši najdragoceniji resursi. Zbog toga se trudimo da održimo najbolje moguće zdravlje i sigurnost na radu. Ovaj cilj smo uveli u ponašanje naših zaposlenih kao noseći motiv. Sistemski se primenjuju svi propisi i saznanja o zaštiti na radu i higijenskoj zaštiti.

   

  Neprestano poboljšanje

  Samo smo delimično zadovoljni dosadašnjim postignućima. Uvek radimo na daljem poboljšanju naših proizvoda i efikasnosti i produktivnosti naše kompanije. Ovaj proces počinje sa nama, zaposlenima u firmi MEIKO širom sveta.

  Naš sistem upravljanja odražava ove težnje i vrednosti, obezbeđujući okvir za postavljene ciljeve i njihovu realizaciju kao i redovne preglede naše efikasnosti i produktivnosti.

  Efektivnost naše organizacije redovno proveravaju renomirane, nezavisne institucije. Rezultat toga je dodeljivanje sledećih sertifikata za naš sistem upravljanja: