Kontakt
    The clean solution

    Odlaganje ostataka pripremljene hrane

    Wastestar postrojenja za odlaganje ostataka pripremljene hrane, odlaganje pripremljene hrane u ugostiteljstvu

    Gde se kuva, tu i ostaje. Bilo da je na tanjiru gosta ili u kuhinji tokom pripreme - kuhinjski otpad i ostaci pripremljene hrane ne mogu da se izbegnu. Ono što može da se izbegne je nehigijensko i neefikasno tretiranje ove vredne sirovine. Ovde nastupa MEIKO. Naša dugogodišnja ekspertiza nas čini kontakt osobom broj jedan za sve vrste rešenja po meri.

    uskovitlana voda