Kontakt
  The clean solution

  WasteStar FC

  WasteStar je automatski sistem za velike kuhinje koji organski otpad odlaže tamo gde nastaje - direktno na radnom mestu. To WasteStar čini ekonomičnim, ekološkim rešenjem sa uštedom resursa, i prvenstveno neverovatno komfornim.
  Talas vode

  Dve važne stvari čine WasteStar nepobedivim: kompletno modularna konstrukcija i jednostavno rukovanje. Rezultat je optimalni koncept odlaganja sa maksimalnom fleksibilnošću. Organski otpad odmah završava u WasteStar predajnoj stanici, tamo gde i nastaje – npr. u zoni ljuštenja ili na traci za sortiranje u kuhinjskoj perionici.

  Vakuumska pumpa automatski usisava otpad u utvrđenim intervalima pomoću cevovoda od inoksa i prosleđuje ga do sabirnog rezervoara. Tu ostaje do konačnog odlaganja cisternom.

  Cikluse automatskog usisavanja i redosled stanica sami određujete - prema Vašoj organizaciji u kuhinji. A pošto u velikoj kuhinji mogu da se promene procesi, možete jednostavno da promenite cikluse. Onako kako želite.

  WasteStar ima modularnu konstrukciju i ne samo zbog toga se savršeno uklapa u kompletnu MEIKO tehnologiju pranja i transporta. On može i da se prilagodi na najbolji način na individualnu situaciju u Vašoj velikoj kuhinji.

  Svakodnevno čišćenje predajne stanice je takođe jednostavno kao i sve druge WasteStar funkcije. Jednostavno, za to koristite ista sredstva kao i za Vašu mašinu za pranje. Voda za pranje može uostalom da teče direktno u odvod ili u rezervoar.

   

  Proizvodne linije i modeli variraju - takođe zbog zakonskih propisa - od zemlje do zemlje. Molimo Vas da se raspitate kod Vašeg lokalnog prodajnoj partnera. On će Vam rado pomoći u pronalaženju optimalne mašine za Vas.
  Zadržano pravo na tehničke izmene.