Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Lycée Français Charles de Gaulle

Trakt za pranje posuđa u londonskoj školi dobija potpuno novu mašinu za pranje posuđa i još mnogo više!

Lycée Français u Londonu

Zahvaljujući redovnom održavanju koje se vršilo četiri puta godišnje, postojeća MEIKOVA tračna mašina za pranje posuđa je trajala impresivnih 26 godina. No sada je došlo vreme za novu mašinu, pomoću koje bi se mogao savladati porast broja učenika.

Stara mašina je bila ugrađena 1989. godine, proverio je Nicolas Meunier, direktor škole Lycée Français, kojem je ona izgledala „još uvek kao nova. Od ugradnje prve mašine pre 26 godina je postojao ugovor o održavanju između škole i kompanije MEIKO. Zato je MEIKO mašinu četiri puta godišnje podvrgavao radovima održavanja tokom raspusta, pri čemu je opsežno čišćen i kompletan trakt za pranje posuđa.

„MEIKOV inženjer Gerry, dobro poznaje lokaciju i radi vrlo pažljivo i profesionalno. On tačno zna u koje doba dana je najzgodnije da dođe, tako da se ne remeti rad u kuhinji – to vrlo cenimo kod njega.

„U školi Lycée Français se u četiri smene posluži 2.200 obroka, u kuhinji radi 38 zaposlenika od kojih je njih 9 zaduženo za pranje posuđa. „Naš raspisani konkurs za nov sistem za pranje posuđa i izradu gotovog projekta je bio pravi izazov i za MEIKO, ali i za njegove glavne konkurente koji su predali svoje ponude. MEIKOVA ponuda je bila mnogo bolja zbog učinka i svestranosti – inače, on je ponudio i najbolju cenu u ponudi.

„Nova mašina je bila ugrađena pre nekoliko meseci i već sam primetio da nam je potrebno mnogo manje hemikalija.”

„Mašina za pranje sudova daje izuzetno dobre rezultate.”

„Oprane čaše iz nove mašine za pranje čaša su savršeno čiste, a zahvaljujući namakanju pribora za jelo, u glavnoj mašini za pranje sudova se nakuplja manje ostataka hrane. Time se snižava potrebna količina hemikalija, čime se obezbeđuje najbolji mogući rezultat pranja.”

„Škola je bila zatvorena za vreme radova renoviranja pa je MEIKO angažovao menadžera projekta da nadzire radove. Rees Associates se pobrinuo o tome da se radovi priključivanja i modifikacije odrade prema planu, jer smo morali biti sigurni da će radovi u traktu za pranje posuđa biti završeni još pre početka rada škole u septembru. MEIKO i Rees su se međusobno redovno izveštavali putem elektronske pošte.”

Deo radova renoviranja je podrazumevao i polaganje novog poda i radove na plafonu, kao i radove u dodatnom području van kuhinje sa sabirnim rezervoarima za reciklažu. U tim područjima je bila neophodna higijenska oplata koja se lako čisti i koja je kompatibilna sa životnim namirnicama.

Škola Lycée Français Charles de Gaulle, koju zovu i samo kao „licej” ili „francuski licej” je velika francuska škola za primarno i sekundarno obrazovanje pod nadležnošću francuske Vlade. Školi u Saut Kensingtonu u Londonu pripadaju i objekti André Malraux (Iling), Marie d'Orliac (Fulhem) i Wix (Klephem).

„Reciklaža je korisna pa smo i učenike hteli da uključimo u taj proces.”

Osim nove mašine za pranje sudova, ugrađeni su i novi sistem za reciklažu ostataka hrane AZP80, novi sistem za transport korpi, uređaj za magnetsko podizanje pribora za jelo, uključujući i korito za namakanje pribora za jelo. Da bi se mogli ugraditi veća traka za transport korpi i sistem za reciklažu ostataka hrane, morao je da se ukloni i veći deo nosećeg zida.