Kontakt
  The clean solution

  MEIKO takođe povećava i atraktivnost poslodavca

  Moderna i pouzdana tehnologija u domu rasterećuje radnu snagu

  MEIKO Referenz Ludwig Jahn Haus

  Godine 1958. počinje istorija Saveza sestara za negu i asistenciju gGmbH i od svojih prvih koraka pokazuje koliko je organizacija bila napredna još pre 60 godina: osnovana na temelju profesionalnog saveza, njen cilj je bio da pomogne u otklanjanju akutnog nedostatka osoblja za negu. Danas 3.500 ljudi radi u službi seniora i osoba sa invaliditetom na više od 40 mesta. Jedno od tih mesta je sarlandski Dudvajler gde je maja 2018. godine otvoren Fridrih Ludvig Jan dom.

  Sa Anekarin Lajsman rukovodstvo doma je preuzela stručnjakinja koja je, iako nova u ovoj profesionalnoj oblasti, u negu unela glavu, srce i sposobnu ruku. Ova 45-godišnjakinja je svoje iskustvo sakupljala u velikim ustanovama i sada u Savezu sestara gradi Savez za negu u Sartalu kao regionalna direktorka. „Ne možemo da se žalimo na nedostatak interesanata za rad u oblasti nege“, kaže Anekarin Lajsman. Ona zna šta poslodavac mora da ponudi da bi bio atraktivan: moderna radna mesta koja ne škode zdravlju, auditiranje koje potvrđuje usklađivanja porodice i posla i cilj da se stavi u službu starih ljudi i osoba sa invaliditetom.

  Fridrih Ludvig Jan dom je i zbog toga - kao skoro svi domovi Saveza sestara - u radnim prostorijama za negu opremljen MEIKO tehnologijom. „Odlučili smo se za TOPIC mašinu za pranje noćnih posuda zato što smo potpuno ubeđeni u kvalitet MEIKO uređaja“, izjavljuje Anekarin Lajsman - i duboko je impresionirana životnim vekom tehnologije čišćenja i dezinfekcije posebno dizajnirane za domove za negu: „Imaamo uređaje na drugim mestima koji su već 35 godina stari, rade bez smetnji i ispunjavaju sve naše zahteve u pogledu higijene“. Da to bude obezbeđeno, između ostaih, o svemu brinu i  servisni tehničari preduzeća MEIKO koji vrše redovno održavanje. To produžava životni vek uređaja i obezbeđuje njihovu neumornu primenu.

  Redovnu specijalnu dezinfekciju je Anekarin Lajsman želela da izbegne kada se radi o opremi odeljenskih kuhinja sa mašinama za pranje sudova: „Odlučili smo se za potpuno komercijalno rešenje kompanije MEIKO i u svim kuhinjama smo ugradili M-iClean U - na radnoj visini iz ergonomskih razloga. Polukomercijalne mašine, za naše potrebe, rade suviše dugo i moraju redovno da se dezinfikuju.“ A upravo to su detalji koji zaposlenima prouzrokuju nepotreban posao. „Kada se ovaj utrošak vremena eliminiše, automatski ostaje više vremena za bitne stvari, a to je rad sa stanovnicima naših ustanova. Sa proizvodima preduzeća MEIKO smo ovde dobili pravog i pouzdanog partnera koji zna šta je važno“, objasnila je direktorka doma.