Kontakt
  The clean solution
  Icon bolnica

  Bolnica udruženja rudara Dortmund

  Nesmetano i higijenski bezbedno pranje sudova i odstranjivanje ostataka hrane

  Klinika Dortmund

  „Od mnogo kuhinja napravi samo jednu”, tako je glasio izazov pred kojim su stajali organizatori udruženja klinika Dortmund / Vestfalija u jesen 2012.
  Tražilo se rešenje za centralno snabdevanje hranom – kao zamena za tri sveža jela, tada svakodnevno spravljana u tri zgrade. Odluka je pala na sistem Sous-Vide koji je u udruženju klinika uspostavilo preduzeće za ketering Procuratio (Društvo za usluge u socijalnoj službi / Erkrat). Oko 1.100 obroka (ujutru, u podne i uveče) se transportuje na odeljenja klinika u okrugu.

  Predmeti koji se vraćaju obuhvataju prljavo posuđe i sve ostatke hrane, koji se u klinici u Dortmundu stručno skupljaju putem sistema za odstranjivanje ostataka hrane WasteStar marke MEIKO u Ofenburgu. U mesec dana se nakupi oko pet kubnih litara ostataka hrane. Pre nego što se prljavo posuđe, pribor za hranu i poslužavnici higijenski sigurno i čisto operu u dva tračna automata za pranje sudova M-iQ, osoblje odvaja ostatke hrane sa tanjira i ubacuje ih u predviđene šahtove za otpad ispred mašina.

  Tehnika pranja preduzeća MEIKO je povezana sa sistemom za ostatke hrane WasteStar, tako da pranje i odstranjivanje ostataka hrane funkcioniše nesmetano i higijenski sigurno.

  „Nisam znao da postoji tehnika koja je do te mere dobro usaglašena”, kaže Philipp Fornefeld (uprava projekt menadžmenta, Klinikum Westfalen GmbH), koji vidi optimalno rešenje u ovom dvojcu.
  Jer organski otpad se prikuplja u sistemu za ostatke hrane, automatski usitnjava i pretvara u homogenu masu. U ovaj vredni supstrat sirovina dodaju se i masti iz separatora masti, pre nego što se sve ubaci u ukopani rezervoar i transportuje na dalje ekološki prihvatljivo iskorišćenje.

  Paralelno takođe rade obe tračne mašine za pranje sudova M-iQ sa programom koji štedi resurse. Dnevno se higijenski bezbedno očisti do 40.000 komada posuđa i pribora za jelo. „Važno nam je bilo da troškovi održavanja, kao i potrošnja vode i energije u tehnici za pranje sudova budu što niži”, kaže Philipp Fornefeld, koji istovremeno skreće pažnju na malu potrebu održavanja mašina. „U poređenju sa drugim ponuđačima i na osnovu amortizacionog proračuna, preduzeće MEIKO je bilo najbolje rešenje, čak i u kombinaciji sa novim sistemom za odlaganje vlažnog otpada. To je izvrsna stvar, realizovana iz samo jednog izvora.”