Willkommen bei MEIKO.
Bitte wählen Sie das passende Land aus und klicken Sie auf „bestätigen“.
The clean solution

Korporativne smernice

Inovativni proizvodi za svetsko tržište

Naša zahtev je da budemo svetski lider kada je u pitanju profesionalna tehnika pranja kao i uređaji za čišćenje i dezinfekciju. Naši proizvodi pružaju našim kupcima širom sveta najbolje rezultate čišćenja uz visoku efikasnost. U fokusu našeg delovanja je najveće moguće zadovoljstvo kupaca.

Mi smo pokretači inovacija sa ciljem da zadovoljimo sve veće zahteve naših kupaca i nas samih. Istovremeno, uvek vodimo računa o svim zahtevima širom sveta koji se odnose na smernice, zakone i standarde. Smatramo da su bolji uslovi za kupce i usaglašenost u direktnoj vezi.

Orijentacija na vrednosti i partnerstvo

Identifikovali smo brojne vrednosti kao važne i postavili ih kao obavezne za sve naše poslovne aktivnosti. Kao deo ove orijentacije na vrednosti, mi smo u partnerstvu sa našim kupcima, dobavljačima i zaposlenima širom sveta. Prepoznajemo i poštujemo njihove kulturne veze i sve ih dočekujemo sa potpuno istim poštovanjem i načelima inspirisanim humanizmom. Takođe, na isti način, širom sveta negujemo odnose sa javnim administracijama i zainteresovanom javnošću.

 

Održivost

Kao vrednosno orijentisana kompanija, posvećeni smo principima održivosti. Ovi ciljevi su posebno usmereni na očuvanje resursa, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.
Održivost uključuje i sve odluke kojima smo dosledno preobražavali našu kompaniju i pripremali za dugoročni uspeh. Pri tome ostvarujemo cilj fondacije Oskar i Rosel Meier kao vlasnika naše kompanije.

 

Zaštita na radu i zdravstvena zaštita

Naši zaposleni su naši najdragoceniji resursi. Zbog toga se trudimo da održimo najbolje moguće zdravlje i sigurnost na radu. Ovaj cilj smo uveli u ponašanje naših zaposlenih kao noseći motiv. Sistemski se primenjuju svi propisi i saznanja o zaštiti na radu i higijenskoj zaštiti.

 

Neprestano poboljšanje

Samo smo delimično zadovoljni dosadašnjim postignućima. Uvek radimo na daljem poboljšanju naših proizvoda i efikasnosti i produktivnosti naše kompanije. Ovaj proces počinje sa nama, zaposlenima u firmi MEIKO širom sveta.

Naš sistem upravljanja odražava ove težnje i vrednosti, obezbeđujući okvir za postavljene ciljeve i njihovu realizaciju kao i redovne preglede naše efikasnosti i produktivnosti.

Efektivnost naše organizacije redovno proveravaju renomirane, nezavisne institucije. Rezultat toga je dodeljivanje sledećih sertifikata za naš sistem upravljanja: