Kontakt
  The clean solution
  Ikona ketering u avionima

  Ketering Gate Gourmet

  Gate Gourmet sklapa globalni ugovor o dostavi tehnike za pranje posuđa

  Ketering Gate Gourmet u Čileu

  Gate Gourmet je najveći svetski nezavisni servis za ketering i prehranu na avionskim i voznim vezama. Preduzeće godišnje snabdeva avione hranom i pićem na više od tri miliona letova u celom svetu. Radi na pet kontinenata i uslužuje putnike avio kompanija (među njima i British Airways) sa više od 250 miliona obroka godišnje, zgotovljenih u ukupno 122 kuhinje. U okviru Gate Gourmeta postoji 26 oblasti od kojih svaka rukovodi jednim glavnim segmentom posla, kao npr. proizvodnja životnih namirnica, nabavka nove robe, vozni park, servis i popravka uređaja i sistema.

  Ključ finansijske kontrole ovih složenih poslova leži u konceptu koji je od strane Mihaela Brelaza, vođe programskog menadžmenta u Gate Gourmetu, označen kao „Partnerstvo u ukupnim troškovima“.

  Unutar segmenta „Nova dobra u vidu opreme“, po Brelazu, „Partnerstvo u ukupnim troškovima prevazilazi svakodnevni poslovni odnos."

  „Ne radi se o sklapanju kratkoročnog posla, već o uspostavljanju dugoročnog partnerstva i ostvarivanju dobiti za obe strane."

  Primer za takvo partnerstvo je ugovor o isporuci sistema za čišćenje i pranje posuđa širom sveta, sklopljen između preduzeća MEIKO i Gate Gourmet, koji obema stranama donosi prednosti. Prednosti za Gate Gourmet leže u prethodno ugovorenim fiksnim cenama za vreme trajanja ugovora, kraćim putevima do kontakt-partnera, u centralnom mestu za prvi kontakt i vremenskim uštedama. Partnerstvo je tako obostrani poslovni odnos podiglo na viši nivo. Vidljiv primer za tako ostvarenu dodatnu dobit je veća ekonomičnost, koju su oba partnera postigla kroz fokusiranje na stvarne zahteve u odnosu na tehniku pranja.