Kontakt
  The clean solution
  icon Bolnica

  Bolnica Kauniala

  Zahvaljujući novoj tračnoj mašini za pranje sudova, jedan zaposlenik bolnice Kauniala može da se posveti drugim zadacima.

  Kauniala Hero

  Mašina za pranje sudova raspolaže sistemom za samočišćenje koji na kraju smene uključuje osoblje za rukovanje. Postupak samočišćenja traje samo 15 minuta i u mnogome olakšava stvari.

  Bolnica Kauniala: pogodni radni troškovi uz istovremeno manje neophodnih zaposlenika. Bolnica Kauniala koju je projektovao arhitekta Lars Sonck za ratne vojne invalide, osnovana je 1910. kao lečilište i prvo se zvala Banja Grankulla.

  Od 1945. služi kao rehabilitaciona klinika finskog udruženja ratnih veterana „Sotainvalidien Veljesliitto”. Prema procenama, 2015. će biti oko 4.000 veterana invalida, a udruženje se brine i o suprugama i udovicama. Bolnica Kauniala je klinika za neurologiju koja nudi i stacionarnu negu.

  Virpi Lepola, rukovodilac odeljenja za gastronomiju, nadgledala je nedavno završenu instalaciju tračne mašine za pranje sudova M-iQ tipa B-M 54 V6P6. Razloge zbog kojih su se odlučili za tračne mašine za pranje sudova M-iQ ona opisuje ovako: „Raspolaže sistemom za samočišćenje, koji na kraju smene treba da uključi radnik. Postupak samočišćenja traje samo 15 minuta i u mnogome olakšava stvari. Pritom se još štedi i na vodi, pošto mašina za pranje sudova koristi samo vodu koja se već nalazi u unutrašnjem prostoru.

  Svi delovi koje radnik treba da izvadi su označeni plavom bojom, zbog čega je postupak jednostavan i razumljiv. Kod generalnog čišćenja vrlo lako mogu da se izvade cevi za pranje.

  Radni troškovi su manji od troškova koje navodi najpovoljniji konkurent, a tračnoj mašini za pranje sudova M-iQ ne treba ni fiksni aspirator, što dodatno snižava troškove za ventilaciju u traktu za pranje posuđa.

  Osim toga, od trenutka instalacije tračne mašine za pranje sudova M-iQ potreban nam je jedan zaposlenik manje koji sada može da se posveti drugim zadacima.