Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

TopLine

Uređaj za pranje noćnih posuda

Jedan od najefikasnijih uređaja za čišćenje i dezinfekciju firme MEIKO – na ovaj način epidemije, čiji je izvor u radnim prostorijama za održavanje nege, skoro da više nemaju nikakve šanse!

Kada brzina i ušteda prostora imaju najviši prioritet prilikom ugradnje uređaja za pranje noćnih posuda, TopLine 10 nudi idealno rešenje. Kompaktan po dimenzijama i zahvaljujući zidnoj montaži ovaj čistač noćnih posuda za krevetske posude i posude koje se podmeću ispod leđa omogućava prazan prostor na podu - za još veći stepen higijene oko uređaja. Ovde može bez problema da se obavlja brisanje bez ostatka prljavih mesta - i održavanje prostorije postaje znatno komfornije, kada ništa ne stoji na putu. Kada se traži brzo i povoljno rešenje za radni prostor za održavanje u novogradnji i starogradnji: TopLine 10 ih nudi. Jer ovaj uređaj za pranje noćnih posuda štedi mesto, što je posebno bitno kod pregrađivanja i renoviranja - posebno kod starogradnje, gde uslovi nisu uvek jednostavni i od arhitekata se često mnogo zahteva kada se radi o smeštaju medicinske tehnike.

Naravno da se uređaj za pranje noćnih posuda TopLine 10, koji se ubraja u najinovativnije MEIKO modele, isporučuje spreman za priključivanje. Uređaj, koji doprinosi povećanoj sigurnosti za osoblje i pacijente tj. korisnike domova za negu.

Tehnički podaci TopLine 10

Dimensions
Width-

Više od uređaja za pranje noćnih posuda je TopLine 10, koji je fiksiran za odvod. Ovaj uređaj za pranje i dezinfekciju noćnih posuda (za noćne posude tj. noćne posude sa poklopcem) zajedno sa integrisanim odvodom (kompletno od nerđajućeg čelika) predstavlja savršenu kombinaciju za negu. Uređaji za pranje i dezinfekciju TopLine 10 sa odvodom mogu da se montiraju na zid bez kontakta sa podom – instalacija sa uštedom prostora, koja može lako da se prilagodi postojećoj opremi nečiste radne prostorije sa uređajima za higijenu. Pored toga, zahvaljujući zidnoj montaži ovog uređaja za pranje i dezinfekciju noćnih posuda u mnogome je olakšano održavanje prostorije. Na taj način se dobija čisto rešenje sa velikim korisnim efektom, koje se u pogledu higijene veoma lako održava.

Naravno da se higijenski odvod u obliku levka izvodi bez ivice za pranje i time se ne pravi prostor u kome se zadržava voda. Spiralni vodeni mlaz stara se za optimalno automatsko čišćenje odvodnog levka - MEIKO higijenski levak sa vrtložnim efektom. Ako se odvod ne koristi duže vreme, može se kao dodatna oprema ugraditi prekidač sa satnim mehanizmom, kojim se omogućava automatsko startovanje ispiranja po ivicama jednom dnevno.

Tehnički podaci TopLine 10 sa odvodom

Dimensions
Width-

Jednostavnije ne može biti: TopLine 20 uređaj za pranje noćnih posuda predstavlja uređaj za pranje noćnih posuda firme MEIKO, koji jednostavno samo postavite i priključite! Na taj način mogu optimalno da se koriste postojeći priključci, a radne prostorije sa uređajima za higijenu rade i dalje bez prekida - čak i kada se menja medicinska tehnika. Uređaj za pranje noćnih posuda je prikladan i za pranje krevetskih posuda (posuda koje se podmeću ispod leđa), urinskih posuda i flaša, a zahvaljujući brzoj zidnoj montaži sa postoljem prikladan je za praktično korišćenje. Idealne dimenzije i dobra radna visina ovog uređaja za pranje noćnih posuda pobrinuće se za dobru ergonomiju i dodatnu sigurnost u pogledu higijene. To su opet faktori koji u velikoj meri doprinose zaštiti na radu, a time i motivaciji i sigurnosti osoblja u pogledu higijene.

Brzo se montira, brzo pušta u rad, brzo postiže dobre vremenske rezultate pri pranju i dezinfekciji posuda za pacijente i potrepština za negu: na taj način izazivači nozokomialnih infekcija kao što su norovirusi, clostridium difficile, enterococcus faecium ili acinetobacter baumanii imaju znatno manje šansi da se šire iz radne prostorije sa uređajima za higijenu.

 

Tehnički podaci TopLine 20

Dimensions
Width-

Kombinacija za pranje koju čini uređaj za pranje noćnih posuda plus odvod kao standardni uređaj: ne postoji mnogo uređaja za pranje noćnih posuda, koji se u kombinaciji sa odvodom montiraju toliko lako i služe za pranje krevetnih posuda ili bubrežnjaka. I pored toga TopLine 20 firme MEIKO ispunjava sve zahteve korisnika u pogledu higijene, ergonomije i tehnike: Uređaj između ostalog ima i kompletnu nepropusnost pare u sistemu, sušenje i hlađenje se obavljaju filtriranim vazduhom, čime se obezbeđuje da posude za negu budu higijenski ispravne i da mogu da se vade, a kompletan sistem, kroz koji prolazi voda, se automatski dezinfikuje.

Higijenski odvod je naravno izveden od nerđajućeg čelika bez ivice za ispiranje, a dve mlaznice stvaraju spiralni vodeni mlaz radi optimalnog automatskog čišćenja - higijenski levak sa vrtložnim efektom.

Jednostavno pozicionirati u prostoriji sa odvodom, priključiti i gotovo. Ovaj uređaj za pranje noćnih posuda sa odvodom čini savršenu kombinaciju za kompletnu sigurnost u pogledu higijene u prostoriji sa odvodom.

Tehnički podaci TopLine 20 sa odvodom

Dimensions
Width-

Ovakvo uređenje higijenski funkcionalnog prostora može biti uzor: uređaj za pranje noćnih posuda TopLine 30 firme MEIKO. Uređaj za dezinfekciju može da se ugradi tako da bude u ravni sa zidom, blok za montažu spreman za priključenje nalazi se iza zida sa pločicama. Time može da se uštedi mnogo na prostoru prilikom pripreme posuda za pacijente. Pored toga, ova varijanta ugradnje omogućava još jednostavniju higijenu oko uređaja za pranje noćnih posuda TopLine 30 firme MEIKO! Na taj način ćete izbeći nečiste radne prostorije sa uređajima za higijenu.

Pravu olakšicu u radu za zdravstveno osoblje i dodatnu sigurnost za pacijente i osoblje - omogućava TopLine 30. Ovaj uređaj za dezinfekciju stvara idealne uslove za opremanje soba za pacijente sa uređajima za pranje noćnih posuda iz kuće MEIKO – skoro da mu ne treba nikakav prostor. Čak i na odeljenjima za intenzivnu negu i izolaciju ovaj uređaj za dezinfekciju ima velike prednosti: kontaminirano posuđe za negu kao što su krevetske posude ili merne posude više se ne nose hodnicima i oprema za higijenu ostaje tamo gde je i pacijent.Pri tome je TopLine 30 zahvaljujući zidnoj ugradnji skoro nevidljiv - i tome se raduju čak i arhitekte!

Tehnički podaci TopLine 30

Dimensions
Width-

Veoma je bitno koje ćete rešenje izabrati za pripremu posuda za negu tj. pražnjenje kesa sa urinom prvenstveno u sobama za izolaciju ili kada su potrebni kratki putevi od pacijenta do aparata za pranje noćnih posuda. Za ove uređaje za pranje noćnih posuda je ugradni blok kompletno instalisan i spreman za priključivanje. Može veoma dobro da se postavi iznad toaleta za pacijente - i u bolesničkog sobi nije mnogo primetan. Centralni priključak za sve konvencionalne tipove WC šolja montiran je iza zida sa pločicama. Rešenje, koje savršeno objedinjuje estetiku i higijenu i omogućava laku instalaciju.

TopLine 30 WC pacijentima i osoblju za negu pruža sve prednosti, koje mogu da se zamisle i to zahvaljujući rešenju sa uređajem za pranje noćnih posuda direktno u bolesničkoj sobi ili u njihovom mokrom čvoru.

Tehnički podaci TopLine 30 WC

Dimensions
Width-

Potpultni model uređaja za pranje i dezinfekciju, koji ima neprevaziđenu kompaktnu konstrukciju, je automat za pranje noćnih posuda TopLine 40 firme MEIKO. Ovaj tip uređaja predstavlja odličnu dopunu svakom već postojećem uređaju u sobi sa uređajima za higijenu. U kombinaciji sa dodatnim modulima, kao što su regali za noćne posude i flaše za urin, koji se savršeno postavljaju iznad TopLine 40, sa ovim automatom za pranje noćnih posuda dobija sa profesionalna i higijenska centrala za pranje u radnoj prostoriji sa uređajima za higijenu. Na taj način je higijenski sigurno pripremaju krevetne posude tj. posude koje se podmeću ispod leđa, boce za uriniranje, posude za sakupljanje urina ili bubrežnjaci.

Ovo kompektno rešenje u radnoj prostoriji sa uređajima za higijenu omogućava dodatnu radnu površinu, na mestima gde je i inače sve usko. Uz zadržavanje svojih tehničkih prednosti, TopLine 40 je spreman za rad pod stolom. Automat za pranje noćnih posuda, koji pri planiranju Vaših prostorija sa uređajima za higijenu u klinikama ili domovima za negu stvara dodatne mogućnosti i omogućava individualna rešenja!

Tehnički podaci TopLine 40

Dimensions
Width-

Dva u jedan: to je mašina za pranje noćnih posuda TopLine 40 sa lavaboom za pranje ruku firme MEIKO. Mašina za pranje noćnih posuda u kombinaciji sa lavaboom za pranje ruku kao potpultni uređaj - mala po prostoru, a velika zahvaljujući integrisanom lavabou za pranje ruku. Time se stvaraju dodatne mogućnosti za bolju higijenu u radnoj prostoriji sa uređajima za higijenu! Oni koji su na klinici zaduženi za pitanja higijene ruku, veoma će se radovati ovoj kombinaciji uređaja! Radna površina i lavabo za pranje ruku su kod ove mašine za pranje noćnih posuda naravno ergonomski postavljeni na pravilnoj visini.

Ova funkcionalna jedinica iz kuće MEIKO može da se kompletira dodatnim modulima kao što su regali za čuvanje krevetskih posuda odnosno posuda koje se podmeću ispod leđa, boca za uriniranje, bubrežnjaka, posuda za sakupljanje urina itd. i time da se dobije prava profesionalna centrala za pranje. Sama mašina za pranje noćnih posuda spada u najinovativnije modele firme MEIKO i na taj način se ne zalaže samo za bezbednost i veći stepen higijene, već i za ergonomski dizajn uređaja, kojim se lako rukuje.

Dimensions
Width-

Proizvodne linije i modeli variraju - takođe zbog zakonskih propisa - od zemlje do zemlje. Molimo Vas da se raspitate kod Vašeg lokalnog prodajnoj partnera. On će Vam rado pomoći u pronalaženju optimalne mašine za Vas
Stanje: 03.2017. Zadržano pravo na tehničke izmene