Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Postrojenje za pranje kolica za posluživanje

Efektno i efikasno pranje i dezinfekcija kolica za posluživanje

Talas vode

BA 251-C je postrojenje za pranje ručnih kolica sa pojedinačnim rezervoarom. Ovo rešenje za postrojenje za pranje firme MEIKO savlađuje između 90 i 160 ketering kolica za avione na sat. Sistem se odlikuje univerzalnošću i fleksibilnošću. Zahvaljujući svojoj mnogostranosti može individualno da se prilagodi na precizne zahteve dotičnog preduzeća za ketering. Fleksibilna verzija sa ulaznom rampom omogućava laku instalaciju postrojenja za pranje na nivou poda. Osim toga, garantuje i laku integraciju u novi ili postojeći sistem za pranje. Pored verzije sa rampom, predviđenom za okruženje sa fiksnim uslovima i dimenzijama prostora, postoji i BA 251-C za instalaciju u kanal. Na taj način se poboljšava ergonomija pri punjenju i pražnjenju. Još jedna velika prednost: verzija sa rampom može lako da se preoblikuje u verziju sa kanalom, ako se kasnije pokaže da bi takva izmena bila korisna.

 

Dimensions
Usable width1000 mm
Usable height1100 mm
Machine length10500 mm
Machine length with ramps up to14100 mm
Pit length11300 mm
Performance
Belt speed0.5 - 0.9 (m/Min)
Technical data
Wash capacity90 - 160 Full - Size Trolleys/h

BA 252-C, tunelsko postrojenje za pranje firme MEIKO, koje raspolaže sa više rezervoara, služi za higijensko pranje i sušenje mnogih servisnih kolica u kraćem vremenu. Sa osnovnom brzinom od 280 servisnih kolica za avione normalne veličine na sat, BA 252-C predstavlja idealno rešenje za velike ketering sisteme i omogućava kratko vreme zamene. Postrojenje za pranje ručnih kolica BA 252-C firme MEIKO može individualno da se prilagodi na precizne zahteve svakog preduzeća za ketering. Zahvaljujući mogućnosti ugradnje na pod ili u kanal, može optimalno da se iskoristi postojeća situacija na lokaciji i postrojenje savršeno da se integriše u nove, kao i u postojeće sisteme za pranje. Osim toga, sva postrojenja ugrađena u ravni sa podom mogu bez problema da se instaliraju u kanal (i obrnuto) ako to kasnije bude potrebno.

 

Dimensions
Usable width1000 mm
Usable height1100 mm
Machine length13500 mm
Machine length with ramps up to17100 mm
Pit length14300 mm
Performance
Belt speed1.2 - 1.6 (m/Min)
Technical data
Wash capacity210 - 280 Full - Size Trolleys/h

S obzirom na sve strožije higijenske standarde očekuje se i od malih preduzeća za avionski ketering da u svako doba garantuju savršenu čistoću kompletno korišćene opreme, uključujući i kolica.

Postrojenje za pranje ručnih kolica WS 125.2 firme MEIKO predstavlja kompaktno rešenje za prednje punjenje sa komorom za pranje u koje se može pristupiti i koja može da se instalira na pod ili u kanal. Sa kapacitetom od 45 ugostiteljskih kolica za poslužavnike na sat, ovo rešenje kombinuje maksimalnu efektivnost sa malim potrebnim prostorom.

Postrojenje za pranje ručnih kolica WS 125.2 firme MEIKO može individualno da se prilagodi na zahteve svakog preduzeća za ketering i integriše savršeno u nove ili postojeće sisteme za ispiranje. Postrojenje za pranje ručnih kolica WS 125.2 postoji u dve verzije: verzija sa rampom optimalno koristi postojeći prostor, dok verzija u kanalu omogućava jednostavno i brzo punjenje i pražnjenje.

Technical data
Wash capacity15 -20 cycles per hour
Useable volume1.950 x 1.000 x 2.400 mm
Clean water per wash cycle 18 l
Tank capacity300 l
Total connected load (motors)19,5 kW
Roller door drive (option)0,3 kW
Tank heating30 kW
Boiler heating26 kW
Dryer heating18 kW