Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Postrojenja za pranje ručnih kolica

Tehnički složeno i lako za upotrebu - ne samo za savršena čista kolica

Funkcionalni detalji - od profesionalaca za profesionalce

Dualni sistemi pranja i ispiranja, podobni za svaki tip kolica, nalaze se levo i desno od kolica kao i iznad i kreću se u podešenim intervalima duž kolica. Kompletna površina se pere više puta u jednom prolazu pranja.
 

Upit za termin za savetovanje

Mlaznice za pranje

Radovi pod pritiskom! I u budućnosti – sa visokokvalitetnim materijalima firme MEIKO.

 

Filterski sistem

Čista ručna kolica zahvaljujući čistoj komori za pranje. Za to se brine MEIKO filterski sistem, od kolica do kolica do kolica ...

 

Komora za pranje

Pouzdana, efikasna, velika - ovde sve staje. Zahvaljujući ugradnji bez poda, MEIKO ostvaruje prednost i sa ergonomskog aspekta, jer je punjenje i pražnjenje lako kao dečija igra.

 

Otvor mlaznica

Velike mlaznice sprovode snažne tople vazdušne struje direktno na očišćena transportna kolica i obezbeđuju savršen rezultat sušenja

 

Nagib ručnih kolica

Da kod sušenja ništa ne bi krenulo pogrešno: automatski nagib ručnih kolica zaokružuje izuzetne rezultate pranja zahvaljujući slivanju vode.

 

Sigurne programske sekvence za izuzetnu higijenu

Zahvaljujući programabilnom logičkom kontroleru (CPU) uvek imate pregled svih upravljačkih i kontrolnih funkcija i možete u svako doba da izdajete dokumentaciju o higijeni. Hemijsko-termički proces pranja odgovara naravno profilu zahteva AK-BWA.

Praktičan dizajn za optimalnu korist

Vaši zahtevi su naša snaga. Bilo sa pregradom između čistog i nečistog prostora, pojedinačno ili integrisano u kompleksan celokupni sistem, na primer sa rešenjima za odlaganje ostataka od pripremljene hrane: mi uvek nudimo rešenja po meri za Vaše potrebe i pouzdane higijenske rezultate.