Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Postrojenje za pranje ručnih kolica i kolica za posluživanje

Velikog kapaciteta i efikasna u higijenskom čišćenju ručnih kolica i kolica za posluživanje

uskovitlana voda

Naša postrojenja za pranje kolica za posluživanje konstruisana su za radna okruženja, u kojima se transportuju jela, posuđe, veš i čak i otpad na kolicima, na primer u keteringu avio kompanija, u klinikama i domovima za negu. Naša postrojenja za pranje su time savršeno rešenje za redovnu dekontaminaciju transportnih kolica.
MEIKO postrojenja za pranje ručnih kolica imaju kompleksnu tehniku pranja, ali su jednostavna u primeni. Punjenje je koncipirano fleksibilno sa prednje i zadnje strane. Jednokomorno ili višekomorno postrojenje možete integrisati u postojeće procese rada i trajno ih poboljšati.