Kontakt
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Vakuum sistemi

Talas vode

U kantama i buradima - ovako se još uvek često sakuplja kuhinjski otpad i otpad od pripremljene hrane. Pri tome bi ekonomično i higijensko rešenje bilo vrlo jednostavno i to bez transporta punih buradi kroz kuhinju. MEIKO nudi bezbrojna rešenja po meri, za prikupljanje i obradu ostataka hrane i kuhinjskog otpada. Automatski u zatvorenom sistemu, garantovano i za Vašu organizaciju kuhinje - pitajte nas.