Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Pumpni sistemi

Talas vode

Vrhunska higijena u zatvorenom sistemu otpada, maksimalna fleksibilnost i skladištenje bez pojave neprijatnih mirisa - za to odgovaraju pumpni sistemi firme MEIKO. Ostaci pripremljene hrane i organski kuhinjski otpad se samo dovode do stanice za unos - i gotovo. Tu mi preuzimamo. Biomasa koja se stvara direktno se pumpa u sabirnu posudu skladišnog rezervoara, gde čeka na preuzimanje od strane naših sertifikovanih partnera.