Kontakt
    The clean solution

    Pumpni sistemi

    Talas vode

    Vrhunska higijena u zatvorenom sistemu otpada, maksimalna fleksibilnost i skladištenje bez pojave neprijatnih mirisa - za to odgovaraju pumpni sistemi firme MEIKO. Ostaci pripremljene hrane i organski kuhinjski otpad se samo dovode do stanice za unos - i gotovo. Tu mi preuzimamo. Biomasa koja se stvara direktno se pumpa u sabirnu posudu skladišnog rezervoara, gde čeka na preuzimanje od strane naših sertifikovanih partnera.