Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Odlaganje ostataka pripremljene hrane

Wastestar postrojenja za odlaganje ostataka pripremljene hrane, odlaganje pripremljene hrane u ugostiteljstvu

Gde se kuva, tu i ostaje. Bilo da je na tanjiru gosta ili u kuhinji tokom pripreme - kuhinjski otpad i ostaci pripremljene hrane ne mogu da se izbegnu. Ono što može da se izbegne je nehigijensko i neefikasno tretiranje ove vredne sirovine. Ovde nastupa MEIKO. Naša dugogodišnja ekspertiza nas čini kontakt osobom broj jedan za sve vrste rešenja po meri.

uskovitlana voda