Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Informacije o zaštiti podataka za klijente i zainteresovane

prema Čl. 13, 14 i 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka DSGVO

Wasser Welle

Zaštita podataka nam je veoma važna. U tekstu koji sledi informisaćemo vas o načinu na koji obrađujemo vaše podatke i o pravima koje imate.

 

1. Ko je odgovoran za obradu podataka i kome možete da se obratite?

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
77652 Offenburg
Tel.-Nr.: 0781/203-0
E-Mail: datenschutz@meiko.de
Internet: www.meiko.de

2. Podaci za kontakt poverenika za zaštitu podataka

Christoph Boser
Tel.-Nr.: 0781/203-0
E-Mail: datenschutz@meiko.de

3. Svrhe obrade i pravni osnov

Vaši lični podaci se obrađuju u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) i Nemačkog zakona o zaštiti podataka BDSG i drugim relevantnim propisima o zaštiti podataka. Obrada i korišćenje pojedinačnih podataka zavisi od dogovorene ili zahtevane usluge.

3.1 Saglasnost (Čl. 6 stav 1 tačka a DSGVO)

Ukoliko ste dali saglasnost za obradu ličnih podataka, ta saglasnost predstavlja pravni osnov za u njoj navedenu obradu. Saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku, a opoziv se odnosi na buduću obradu.

3.2 Ispunjenje obaveza iz ugovora (Čl. 6 stav 1 tačka b DSGVO)

Vaše podatke obrađujemo u svrhu sprovođenja naših ugovora i dogovora sa vama. Nadalje, vaši lični podaci se obrađuju u svrhu sprovođenja mera i aktivnosti u okviru predugovornih odnosa.

3.3 Ispunjenje pravnih obaveza (Čl. 6 stav 1 tačka c DSGVO)

Vaše lične podatke obrađujemo kada je to potrebno za ispunjenje pravnih obaveza (npr. zakoni o trgovini, zakoni o porezu). Nadalje, vaše podatke obrađujemo eventualno u svrhu ispunjenja poreskih obaveza kontrole i prijavljivanja, a arhiviranje podataka vrši se u svrhu zaštite podataka i provere od strane poreskih i drugih organa. Osim toga, može da bude potrebno obelodanjivanje ličnih podataka u okviru mera državnih/pravnih organa u svrhu prikupljanja dokaza, krivičnog gonjenja ili sprovođenja građanskih prava.

3.4 Opravdani interes našeg preduzeća ili trećih lica (Čl. 6 stav 1 tačka f DSGVO)

Vaše lične podatke, na osnovu procene interesa, osim toga, možemo da koristimo za očuvanje opravdanog interesa našeg preduzeća ili trećih lica. Ovo se radi u sledeće svrhe:

 • Provera i optimizacija postupka za analizu potreba i direktno obraćanje klijentu.
 • Za oglašavanje ili istraživanje tržišta, ukoliko ste se saglasili sa korišćenjem vaših podataka.
 • Za ograničeno čuvanje vaših podataka, ukoliko brisanje, usled specifične vrste čuvanja, nije moguće ili je moguće samo uz veliki trošak.
 • Za unapređenje usluga i proizvoda, kao i postojećih sistema i procesa.
 • Za statističke evaluacije ili analize tržišta.
 • Za interna i eksterna istraživanja i/ili sigurnosne provere.
 • Za sertifikaciju privatnih pravnih ili službenih pitanja.

4. Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo

Obrađuju se sledeći podaci:

 • Lični podaci (ime i prezime, datum rođenja, zanimanje/delatnost i slični podaci)
 • Podaci za kontakt (adresa, e-mail adresa, broj telefona i slični podaci)
 • Istorija klijenta

Nadalje, obrađujemo lične podatke iz javnih izvora (npr. sa interneta, iz medija, štampe)

5. Ko dobija vaše podatke?

Vaše lične podatke dajemo segmentima našeg preduzeća kojima su ovi podaci potrebni za ispunjenje ugovornih i zakonskih obaveza, tj. za ostvarivanje naših opravdanih interesa.

Osim toga, vaše podatke mogu da dobiju i:

 • preduzeće koje smo zadužili za obradu podataka (Čl. 28 DSGVO), pružalac usluga za podržane aktivnosti i druga odgovorna lica u smislu DSGVO, naročito u oblastima IT usluga, logistike, kurirskih usluga, usluga štampanja, računarskih centara, podrške/održavanja IT programa, arhiviranja, obrade dokumenata, knjigovodstva i kontrole, uništavanja podataka, kupovine/nabavke, upravljanja klijentima, pružalaca usluga slanja reklamnih dopisa, marketinga, telefonije, menadžmenta internet prezentacija, pružalaca usluga poreskog savetovanja, pružalaca revizorskih usluga, kreditnih instituta
 • javne službe i institucije u slučaju postojanja zakonske ili službene obaveze prema kojoj smo obavezni da pružimo informaciju, prijavimo ili prosledimo podatke
 • ostale službe za koje ste nam dali saglasnost za prenos podataka.

6. Davanje vaših podataka drugim državama ili međunarodnim organizacija,a

Obrada podataka se odvija i izvan EU, tj. EEP.

7. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Ukoliko je potrebno, vaše lične podatke obrađujemo u periodu trajanja našeg poslovnog odnosa, a to obuhvata i iniciranje i izvršavanje ugovora.

Osim toga, podležemo raznim obavezama čuvanja i dokumentovanja koje, između ostalog, proizilaze iz Nemačkog trgovačkog zakonika (HGB) i Zakona o porezima (AO). U njima zadati rokovi za čuvanje, tj. dokumentovanje iznose do deset godina posle završetka poslovnog odnosa, tj. predugovornog pravnog odnosa.

Na kraju, vreme čuvanja se procenjuje i prema zakonskim rokovima zastarevanja koji, na primer prema §§ 195 ff. Građanskog zakonika Nemačke (NGB) po pravilu mogu da iznose tri godine međutim, u određenim slučajevima i do trideset godina.

8. U kojoj meri postoje automatizovane odluke u pojedinačnom slučaju?

Mi ne primenjujemo potpuno automatizovane odluke u smislu Člana 22 DSGVO. Ukoliko u pojedinačnim slučajevima primenimo ovaj postupak, posebno ćemo vas informisati o tome ukoliko je to zakonom propisano.

9. Vaša prava u pogledu zaštite podataka

Imate pravo na informaciju prema Čl. 15 DSGVO, pravo na ispravku podataka prema Čl. 16 DSGVO, pravo na brisanje prema Čl. 17 DSGVO, pravo na ograničenje obrade prema Čl. 18 DSGVO i pravo na prenosivost podataka iz Čl. 20 DSGVO. Osim toga, postoji i pravo na žalbu nadležnoj službi za zaštitu podataka (Čl. 77 DSGVO). U načelu, prema Čl. 21 DSGVO, postoji pravo na prigovor protiv obrade ličnih podataka koju vršimo. Međutim, ovo pravo na prigovor važi samo kada postoje neosporne okolnosti vaše lične situacije, pri čemu prava naše kuće mogu da budu u sukobu sa vašim pravom na prigovor. Ukoliko želite da ostvarite neko od navedenih prava, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka (datenschutz@meiko.de)

10. Obim vaših obaveza da nam pružite podatke

Potrebno je da nam pružite samo one podatke koji su neophodni za prijem i sprovođenje poslovnog odnosa ili za predugovorni odnos sa nama ili podatke na čije smo prikupljanje obavezani zakonom. Bez ovih podataka, po pravilu, nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ili izvršimo ugovor. Ovo može da se odnosi i na podatke potrebne kasnije u okviru poslovnog odnosa. Ukoliko vas zamolimo za podatke koji prevazilaze navedene okvire, posebno ćemo vam ukazati na dobrovoljnu prirodu davanja istih.

11. Informacije o pravu prigovora iz Čl. 21 DSGVO

U svakom trenutku imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka na osnovu Čl. 6 stav 1 tačka f DSGVO (obrada podataka na osnovu procene interesa) ili Čl. 6 stav 1 tačka e DSGVO (obrada podataka u javnom interesu), kada postoje razlozi koji proizilaze iz vaše posebne situacije. Ovo važi i za, na ovoj odredbi zasnovano, profilisanje u smislu Čl. 4 broj 4 DSGVO.

Kada uložite prigovor, nećemo više da obrađujemo vaše lične podatke, osim ukoliko možemo da dokažemo legitimne osnove za obradu koji prevazilaze vaše interese, prava i slobode, ili je u pitanju obrada radi utvrđivanja, vršenja ili odbrane pravnih potraživanja. Vaše lične podatke obrađujemo eventualno i za obavljanje direknog oglašavanja. Ukoliko ne želite da dobijate reklame, u svakom trenutku imate pravo da uložite prigovor na to. Ovaj prigovor biće uvažen za ubuduće.

Vaše podatke više nećemo da koristimo u svrhu direktnog oglašavanja kada uložite prigovor na korišćenje u tu svrhu. Prigovor može da se pošalje neformalno, na adresu navedenu u tački 1.

12. Vaše pravo na žalbu nadležnim organima

Imate pravo na žalbu nadležnim organima za zaštitu podataka (Čl. 77 DSGVO).

Organ nadležan za naše preuzeće je:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 0711/615541-0
poststelle@lfdi.bwl.de